Rules

DA RULES

Have a bunch of fun and go bananaz !
No running on the walkways
No diving in the pool
Listen to & obey the banana crew
Do not tamper with your armband
No glass items are permitted
Swearing, fighting & drug use will not be tolerated
Management reserves the right of admission – if you do not obey these rules you will be evicted from the premises without refund


DA REËLS

Geniet ‘n tros en go bananaz !
Nie hardloop op die voetpaadjies nie
Geen duik in die swembad
Luister na en gehoorsaam die banana crew
Peuter nie met jou armband
Geen glas items word toegelaat
Vloek, baklei en dwelmgebruik sal nie geduld word nie
Bestuur behou die reg van toegang – indien jy nie hierdie reëls gehoorsaam, sal jy gevra word om die perseel te verlaat